شناسه محصول: 33

مبانی نظری اعتماد سازمانی به همراه مقاله

عنوان مقاله:

  • بررسی رابطه ادراکات از عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم و تعاریف اعتماد سازمانی

تعاریف بسیار گوناگونی از اعتماد در ادبیات نظری وجود دارد. اعتماد اهداف مختلف یا چیزهایی که یک فرد می­تواند به آن اعتماد داشته باشد را در بر می­گیرد. یک فرد می­تواند به جنبه ­های مختلف رفتار اعتماد داشته باشد و اعتماد می­تواند با شرایط رفتار تغییر کند. اعتماد بنیان ­ها و منابع گوناگونی دارد؛ بنابراین در یک سازمان فرد می­توان به همکاران، مدیر و یا سرپرست خود و یا حتی به سازمان و مدیریت در سطحی بالاتر اعتماد داشته باشد. اعتماد می­تواند از روی خیرخواهی و اشتیاق و یا از روی ترس باشد. در تمامی تعاریف این جنبه ­ها کمابیش به چشم می­خورد(نتیوم و سیکس، 2003). مورلینگ هم اشاره می­کند که توافق کمی بر روی تعاریف و مفاهیم اعتماد وجود دارد اما معتقد است بر روی شرایطی که تحت آن مسئله اعتماد رخ می­دهد توافق اساسی وجود دارد: «آن پدیده ­ای اجتماعی شامل دو بازیگر یا بیشتر است که در یک بافت اجتماعی قرار گرفته‌اند (مورلینگ، 2005). مجموعه از تعاریف اعتماد و عناصر اصلی آن در جدول صفحه بعد آمده است. ما به برخی از این عناصر در بخش­های بعد اشاره می­شود.

اعتماد و خطرپذیری

اکثر محققان بر این عقیده متفق‌القول هستند که خطرپذیری در مفهوم اعتماد محوری است. بر طبق نظر لومان(1988) اعتماد راه‌حلی برای مشکلات ویژه خطرپذیری در رابطه میان افراد است زیرا نگرشی است که امکان خطر کردن را فراهم می­کند. هنگامی که افراد راهکار یک فرد را به جایگزین­های آن ترجیح می­دهند، علی‌رغم امکان نامید شدن از عمل آن فرد، آنها موقعیت را با اعتماد معین می­کنند(کوپمن و بایلسما، 2003).

اعتماد و همکاری

همکاری و اعتماد به طور نزدیک و مثبتی مرتبط هستند. گامبتا(1988) اعتماد را در رابطه به همکاری به طور واضح­تری تعریف می­نماید:

«هنگامی که ما به فردی اعتماد می­کنیم یا اینکه می­گوییم او قابل اعتماد است، این احتمال را که او عملی را انجام خواهد داد که برای ما سودمند است یا حداقل ضرر بار نیست را مطرح می­نماییم که این امر بسیار کافی به نظر می­رسد که به شکلی با او همکاری نماییم» (کوپمن و بایلسما، 2003).

اعتماد و انتظارات

در تعاریف مربوط به اعتماد انتظارات جزء مهمی محسوب می­شوند. در اکثر نظریات مانند نظریه ذهنیات و مدل­های ذهنی که چگونگی ایجاد فرایند اعتماد را شرح می­دهند انتظارات نقش مهمی را ایفا می­کنند. اعتماد بر اساس تجربیات گذشته به عنوان پیش‌فرض محسوب می­شود و ما همواره قابلیت اعتماد را فرض می­گیریم مگر آنکه شواهدی تازه مبنی بر تخطی از آن مشاهده شود. ذهنیات نمایشگر مانند پیش الگوها در زبان و دسته­ بندی ­ها هستند

اهمیت و ضرورت اعتماد سازمانی

در دهه گذشته موضوعات اعتماد در روابط درون سازمانی و بین سازمانی اهمیت روزافزونی در میان دانشمندان سازمانی یافته است که این اهمیت ناشی از تغییرات در ساختار اجتماعی جوامع، روابط اقتصادی و اشکال سازمانی مشروع شده است. با نگاهی به تحلیل رفتن قدرت اجباری تعهدات الزام­ آور در روابط سلسله مراتبی و نهادهای اجتماعی که بر مجازات رفتارهای منحرف از طریق سلسله مراتب متکی هستند، مکانیسم­ های دیگری برای نگاهداری بافت سالم اجتماعی مورد نیاز هستند.

مفهوم شناسی ­های مختلف از اعتماد

تا اواخر دهه نود تحقیقات مربوط به اعتماد تا حد زیادی مفهومی بود، اما در سال­های اخیر محققان تلاششان را به تحقیقات تجربی مبذول داشته ­اند. به ویژه تحقیقات کمی به سمت مدل‌سازی چشم‌انداز غالب و آزمون فرض گام نهاده­ اند(مورلینگ و همکاران، 2004).

رویکردهای کلی به اعتماد سازمانی

دو رویکرد کلی نسبت به اعتماد سازمانی و پیشینه­ های موثر بر آن وجود دارد. دیدگاه ابزاری یا عقلانی در مقابل دیدگاه رابطه ­ای بیان می­دارد که نفع شخصی اولین انگیزه برای تصمیم به اعتماد افراد است. طبق این دیدگاه افراد هنگامی به هرکس اعتماد می­کنند که دلایلی برای این اعتقاد داشته باشند که آن فرد در آینده به شیوه­ای مطلوب با آنها رفتار خواهد کرد و تعاملات آینده نتایج و بازده­ های مناسبی تولید خواهد کرد. این دیدگاه ابزاری اعتماد پیش­ بینی می‌کند که اعضای انجمن­ های شغلی هنگامی به مدیریت اعتماد می‌کنند که آنها کارهایی را برایشان انجام دهند.

نظریه هزینه‌های معاملاتی

در داخل دیدگاه عقلانی، نظریه هزینه‌های معاملاتی به خصوص در داخل سازمان‌ها و شرکت‌های کسب‌وکار و تجاری و البته در سایر سازمان‌ها نقش روشنی دارد و اعتماد به عنوان یک مفهوم و متغیر نقش اساسی در آن بازی می‌کند.

سطوح تجزیه و تحلیل و مطالعه اعتماد

اعتماد در سه سطح مطالعه می­شود: رویکردهای کلان به اعتماد سعی در ایجاد ارتباط بین سطح و میزان اعتماد در یک جامعه معین و سطح و آهنگ توسعه آن دارند. کتاب تأثیرگذار فوکویاما با ارائه این نظر که اعتماد عملکرد اقتصادی یک جامعه را تعیین می­کند راهی را در پیش­رو قرار داد…

اعتماد بین فردی

اعتماد بین فردی از اطلاعات حاصل در مورد تجربه شخصی یک عامل با افراد دیگر به دست می­آید. این اعتماد فرآیند محور مبتنی بر روابط فردی بین دو عامل است و بنابراین بسیار خاص است. اعتماد از تاریخ فعل‌ و انفعالات مکرر ناشی نمی­ شود بلکه شامل تاریخی از روابط معین با شریک مبادله است و بازتاب کیفیت رابطه است. بارت و نز (1996) نشان دادند

اعتماد شبکه ­ای

اعتماد شبکه ­ای بر پایه اطلاعاتی درباره فعل و انفعالی است که از شبکه ­های اجتماعی در شکل شایعات یا رجوع­ها حاصل می­شود. این منبع اعتماد بر پایه پیوندهای غیرمستقیم یک عامل و شریک فعل‌وانفعال با یک واسطه ­گر است که نقش کلیدی را در پیوند بین دو طرف ایفا می­ کند. آنچه این نوع اعتماد را از اعتماد دو طرفی متمایز می­سازد ماهیت سه‌گانه بودن آن است

اعتماد نهادی

در اعتماد نهادی برخلاف اعتماد عقلانی که بیشتر بر منفعت شخصی بازیگران و منطق اقتصادی حصول نتایج توجه می­شود به فرآیندها و نهادها توجه می­شود و به عنوان جایگزین بنیادی برای دیدگاه نظریه­ای بازی شرح داده شده در بالا ارائه می­گردد…

اعتماد فعال

اعتماد فعال هم هنگامی است که هیچ قاعده، نقش و مسایل روزمره به هیچ برآورد مربوط از نتایج حاصل وجود ندارد و این بدین معنا است که اعتماد عقلانی و نهادی امکان نخواهد داشت. در این حالت افراد سعی می­کنند تا از طریق تعاملشان توالی اعتماد- احترام را خلق کنند که حتی در ابتدا قادر به شرح آن به طور معنادار یا محاسبه عقلانی آن نبودند

نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی

اما در نمایی جزیی­تر و فارغ از دسته­بندی­های کلی و انتزاعی­تر اعتماد در سازمان از دیدگاه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت که آیا اعتماد مفهومی یک بُعدی و یا چندبُعدی است. برخی محققان که اعتماد را به عنوان یک حالت روان‌شناختی تعریف کرده­اند آن را تک بُعدی دیده ولی اغلب اعتماد را مفهومی چندبُعدی دیده­اند. کاستا (2003)

سه بخش مجزای اعتماد

در اکثر مفهوم پردازی­ها از اعتماد سازمانی به سه بُعدی بودن اعتماد اشاره شده است. کاستا(2003) سه بعد تمایل به اعتماد، اعتماد ادراک‌شده و رفتارهای مربوط به آن را بر اساس تقسیم­بندی میر و همکاران(1996) ارائه می­دهد

طبقه­ بندی مک آلیستر(1995)

مک آلیستر(1995) بین محتوای شناخت محور اعتماد و احساس محور آن تمایز قائل شد و عواملی که بر توسعه هر کدام تأثیرگذار را شرح داد. نوع شناخت محور به وسیله ارزیابی­ها و محاسبات با دقت از قابلیت اعتماد به دست می­آید و نوع احساس محور به وسیله پاسخ­های احساسی به طرف دیگر برانگیخته می­شود. او اعتقاد دارد که سطح شناخت محور برای ایجاد و برانگیختن پاسخ­های احساسی ضروری است و بنابراین آن را مقدم بر بعد احساسی اعتماد می­داند(هارتگ و دتز، 2006؛ کاستا، 2003؛ سیکس، 2003

تحقیقات داخلی

موسوی (1392) در پایان نامه خود با عنوان تأثیر شفافیت سازمانی بر اعتماد سازمانی با تبیین نقش جو سازمانی: مطالعه موردی اداره ارشاد استان تهران به این نتیجه رسید که شفافیت سازمانی بر اعتماد سازمانی تاثیرگذار بوده و جو سازمانی این تاثیرگذاری را تعدیل می­کند.

اطلاعات محصول

شامل 24 صفحه
تعداد پارت 3 فایل
اندازه 2.42 مگابایت
فرمت Word , PDF
زبان فارسی
استپ علوم انسانی
برگزارکننده مطهری
به روز شده در
  • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
  • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
  • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
  • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
  • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
  • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
  • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان رهانش بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان28,000
مطهری
9 دانلود
24 صفحه
3 فایل
مبانی نظری اعتماد سازمانی
4 از 2 رای
مبانی نظری اعتماد سازمانی

مبانی نظری اعتماد سازمانی