پیج ده هزار تایی
پیج ده هزار تایی

300000 تومان

پیج آماده با 10 هزار فالوور

 • دریافت لایک و بازدید پست ها
 • دارای چندین پست عکس و فیلم
 • تنظیم روی جیمیل و شماره موبایل شما
 • پشتیبانی یک ماهه

پیج سی هزار تایی
پیج سی هزار تایی

900000 تومان

پیج آماده با 30 هزار فالوور

 • دریافت لایک و بازدید پست ها
 • دارای چندین پست عکس و فیلم
 • تنظیم روی جیمیل و شماره موبایل شما
 • پشتیبانی یک ماهه

پیج چهل هزار تایی
پیج چهل هزار تایی

1200000 تومان

پیج آماده با 40 هزار فالوور

 • دریافت لایک و بازدید پست ها
 • دارای چندین پست عکس و فیلم
 • تنظیم روی جیمیل و شماره موبایل شما
 • پشتیبانی یک ماهه