پیج هفتاد هزار تایی
پیج هفتاد هزار تایی

2100000 تومان

پیج آماده با 70 هزار فالوور

 • دریافت لایک و بازدید پست ها
 • دارای چندین پست عکس و فیلم
 • تنظیم روی جیمیل و شماره موبایل شما
 • پشتیبانی یک ماهه

پیج هشتاد هزار تایی
پیج هشتاد هزار تایی

2400000 تومان

پیج آماده با 80 هزار فالوور

 • دریافت لایک و بازدید پست ها
 • دارای چندین پست عکس و فیلم
 • تنظیم روی جیمیل و شماره موبایل شما
 • پشتیبانی یک ماهه

پیج صد هزار تایی
پیج صد هزار تایی

3000000 تومان

پیج آماده با 100 هزار فالوور

 • دریافت لایک و بازدید پست ها
 • دارای چندین پست عکس و فیلم
 • تنظیم روی جیمیل و شماره موبایل شما
 • پشتیبانی یک ماهه